Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων 2022

Τα Best Seller των Φορολογικών Οδηγών κυκλοφούν σε λίγες ημέρες από την Epsilon Net και συνοδεύονται από εφαρμογή Εκκαθάρισης Φόρου!

?? Ορθή συμπλήρωση των Φορολογικών εντύπων
?? Διαφορές εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου
?? Παράθεση της σχετικής Νομοθεσίας & Νομολογίας
?? Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
?? Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
?? Συσχετιζόμενοι κωδικοί

Κάντε την παραγγελία σας και εξασφαλίστε προτεραιότητα παραλαβής!