Business Tax System

Το Business Tax System ενσωματώνει λειτουργικότητες του Tax System, της πιο επιτυχημένης εφαρμογής φορολογίας και διαχείρισης εντύπων, για να διαχειρίζεστε εύκολα, γρήγορα και αυτοματοποιημένα τα φορολογικά σας έντυπα, σε μια εφαρμογή!

Πλεονεκτήματα

Άντληση Οικονομικών Δεδομένων

Αυτόματη άντληση των οικονομικών δεδομένων από διάφορους φορείς όπως ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κλπ.

Διασύνδεση με TaxisNet

Διασύνδεση με όλες τις online υπηρεσίες του Taxisnet μέσα από το κύκλωμα των e – Υπηρεσιών

Διαχείριση Αρχείου Υπόχρεων

Ασφαλής διαχείριση των αρχείων Υπόχρεων, Λογιστών και Νομίμων Εκπροσώπων μέσω της σύνδεσής τους με Έντυπα και Ενέργειες Ημερολογίου

Δυνατότητα Συσχέτισης Αρχείων - Εντύπων

Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων με δυνατότητα συσχέτισης με συγκεκριμένα έντυπα

Εκκαθάριση Φόρου

Ακρίβεια και νομοθετική συμμόρφωση στην Εκκαθάριση Φόρου φυσικών & νομικών προσώπων μέσω της αυτόματης ενημέρωσης των έκτακτων αλλαγών

Έλεγχοι Υποβολής Μηνιαίων Υποχρεώσεων

Αυτόματοι έλεγχοι υποβολής των μηνιαίων υποχρεώσεων, με τη λήψη του αποδεικτικού και της Ταυτότητας Οφειλής

Ενιαία παρακολούθηση ακινήτων

Ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση ακινήτων και μισθωμάτων μέσα από τις λειτουργικότητες του EasyPROPERTY Business

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση και υποβολή όλων των Εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Υπεραξίας, ΚΒΣ, Μητρώου, Κεφαλαίου

Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων

Ακρίβεια και νομοθετική συμμόρφωση στην Εκκαθάριση Φόρου φυσικών & νομικών προσώπων μέσω της αυτόματης ενημέρωσης των έκτακτων αλλαγών

Πόθεν Έσχες Business

Δημιουργία και υποβολή του εντύπου Πόθεν Έσχες αυτόματα

Σημαντικά Οφέλη

• Ταχύτητα και ευκολία στην συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων
• Ενιαία διαχείριση των εργασιών της οικονομικής διεύθυνσης
• Ολοκληρωμένη πληροφόρηση μέσα από μία εφαρμογή
• Απόλυτος έλεγχος των φορολογικών & οικονομικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή
• Εξοικονόμηση διαχειριστικού χρόνου & κόστους μέσω αυτοματοποιήσεων
• Απαλοιφή των λαθών καταχώρησης
• Σύγχρονο και Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Αύξηση της παραγωγικότητας