Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Με τη νέα λειτουργικότητα "Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση" μπορείτε να καταχωρήσετε επισκέψεις, συνταγές, παραπεμπτικά και να αναζητήσετε το πλήρες ιστορικό των ασθενών