Ανακαλύψτε το λογισμικό φαρμακείων της νέας εποχής!

Ανακαλύψτε το λογισμικό φαρμακείων της νέας εποχής της Epsilon CSA, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, που συνδυάζει τα οφέλη του PYLON Hybrid, με την υψηλή εξειδίκευση του Farmakon!

- Οργάνωση & Διαχείριση καθημερινών εργασιών
- Εύκολη εκτέλεση συνταγών μέσω ΗΔΙΚΑ
- Διασύνδεση με myDATA, mobile τερματικά & e-shops
- Επιβράβευση πελατών μέσω loyalty προγραμμάτων
- Πλούσια Πληροφόρηση με αναφορές και γραφήματα