Έναρξη διάθεσης λύσεων All in One & Digital Ταμειακής

Η NBG Pay και ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, για τη διάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο τομέα του acquiring business, με έμφαση στις λύσεις All in One και e-commerce.

Η πρώτη λύση με την ονομασία EPSILON ALL in ONE (PAX edition) έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, και περιλαμβάνει:

  • - την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart,
  • - τις υπηρεσίες Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital
  • - τη συσκευή POS με λειτουργικό android, PAX 920 Pro
  • - τις απαραίτητες υπηρεσίες διασύνδεσης, ενεργοποίησης και υποστήριξης