Φορολογική Ημερίδα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Εισηγητές:

Γιοβά Βασιλική | Στέλεχος ΑΑΔΕ

Σαφαρής Αθανάσιος | π. Προϊστάμενος ΔΕΑΦ Α’ ΑΑΔΕ

Χαπίδης Ματθαίος | Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – ΑΑΔΕ