Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

της ανώνυμης εταιρείας

"EPSILON NET Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας" με τον διακριτικό τίτλο "EPSILON NET Α.Ε." και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38383705000, (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 43452/62/Β/99/194),

όπως εγκρίθηκε με την από 19-11-2019

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Έχει ληφθεί υπ’ όψιν το αρχικό κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναλογικά εφαρμοζόμενων των διατάξεων

του Ν. 4548/2018, ο οποίος ισχύει από 01/01/2019, όπου στον κώδικα αναφέρεται ο Ν.

2190/1920)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019


Για να περισσότερα πατήστε στο παρακάτω link

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (PDF)

Δείτε επίσης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Περιβαλλοντική Συνείδηση

Η...

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για εμάς στην EPSILON NET η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Διαβάστε περισσότερα