Η εξέλιξη των επιχειρήσεων περνάει μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

1. Τι πλεονεκτήματα προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις;

Με την υποχρεωτική εφαρμογή της τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων (myDΑΤΑ), από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά και με την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου από την ΑΑΔΕ παρόχου, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος απλοποιώντας τις διαδικασίες τιμολόγησης προς τους πελάτες τους και μειώνοντας τις ώρες που απαιτούνται για αυτή. Ακόμα, μειώνονται οι απαιτήσεις σε χώρους αποθήκευσης για το αρχείο τους, ενώ, παράλληλα, μειώνεται δραστικά ο χρόνος αναζήτησης παραστατικών και οι πιθανότητες απώλειάς τους. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA), οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση υποβολής προς διασταύρωση Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ) και επομένως, από τις άμεσες διασταυρώσεις θα υπάρχει εξοικονόμηση εργατοωρών, ενώ, παράλληλα, θα αποφευχθούν πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν λόγω ασυμφωνιών. Μάλιστα, οι άμεσες διασταυρώσεις μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων θα οδηγήσει σταδιακά σε μείωση λαθών, αλλά και στην αποφυγή μεταγενέστερων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που προκύπτει είναι η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ελεγκτικές αρχές και την ιδιοκτησία κάθε επιχείρησης. Εύλογα εκτιμάται πως αυτό θα οδηγήσει σταδιακά σε ένα δικαιότερο και απλούστερο σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων.

2. Είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σωστά την υποχρέωση ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση οι επιχειρηματίες πρέπει να τα δουν ως μια ευκαιρία για όλα τα πλεονεκτήματα που ανέφερα προηγουμένως. Το μέλλον των επιχειρήσεων περνάει από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και μέρος αυτού είναι και η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η αγορά τρέχει να προλάβει να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις και υπάρχει ραγδαία αύξηση της ζήτησης για εφαρμογές λογισμικού εμπορικής διαχείρισης, αλλά και για ένταξη στο καθεστώς της τιμολόγησης μέσω παρόχου. Σε αυτό συνδράμουν τόσο τα φορολογικά κίνητρα για την περίπτωση τιμολόγησης μέσω παρόχου όσο και η υποχρέωση κάθε επιχείρησης για άμεση και ορθή προσαρμογή στις νομοθετικές αλλαγές των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDΑΤΑ). Βέβαια γίνεται κατανοητό ότι η υποχρέωση για ψηφιακό μετασχηματισμό δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες για καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών τους με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας, διαμέσου της χρήσης των εργαλείων πληροφορικής. Παρόλα αυτά βέβαια, επειδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη διαδικασία που πρέπει να τρέξει σωστά, πιστεύω ακράδαντα ότι το 2021 θα πρέπει να λειτουργήσει, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, ως ένα έτος υποχρεωτικής μεν εφαρμογής, αλλά, ταυτόχρονα, ως έτος προσαρμογής, για την απαραίτητη εξοικείωση των επιχειρήσεων και της ΑΑΔΕ με την πλατφόρμα και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και στις 2 πλευρές για διορθώσεις και βελτιώσεις.

3. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει ριζικά το επιχειρείν χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα;

Οι επιχειρηματίες σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιληφθεί ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεών τους περνάει μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και για όσους είχαν ενδοιασμούς, η πανδημία τους έκανε να αναθεωρήσουν. Η ψηφιακή ωριμότητα της οικονομίας και της κάθε επιχείρησης θα αποτελέσει στο εξής το καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της. Η θέση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες είναι ακόμα χαμηλή, δείχνει όμως, τελευταία, μικρή βελτίωση σε επιμέρους μετρήσεις. Παράλληλα, όλες οι σχετικές κλαδικές μελέτες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν την αυξανόμενη βούληση των ιδιοκτητών τους να βαδίσουν στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον επαγγελματία, που θέλουν να «καβαλήσουν» το επερχόμενο ψηφιακό κύμα, αντί να χαζεύουν από την ακτή τους ανταγωνιστές τους στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕ, το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα παράγεται ψηφιακά έως το 2022. Περισσότερα από 6,8 τρις. δολάρια θα επενδυθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό την περίοδο 2020-2023 και τα επενδυτικά προγράμματα για την ψηφιοποίηση θα αυξάνονται με ρυθμό της τάξης του 15,5% τουλάχιστον έως το 2023. Η επιχείρηση που σήμερα κλείνει τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα, θα έχει πιο δύσκολη πορεία να διανύσει το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να κινηθεί στην κατεύθυνση ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού ξεκινώντας από την ανάγκη ένταξής τους στα ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά κυρίως για τον άμεσο ψηφιακό μετασχηματισμό τους.


4. Θεωρείτε επαρκή τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Η φορολογική αρχή παρέχει σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, όπως: Μείωση των ετών παραγραφής από φορολογικούς ελέγχους (σε 3 χρόνια από 5 που ισχύει σήμερα) Πλήρης απόσβεση του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και λογισμικού που θα αποκτήσει η επιχείρηση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου κατά τον πρώτο χρόνο Έκπτωση στο 100% από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, της δαπάνης που αφορά την αμοιβή του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Απαλλαγή υποχρέωσης χρήσης ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού για τις πωλήσεις λιανικής Τα κίνητρα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο «ελκυστικά». Για παράδειγμα, η μείωση των ετών παραγραφής από φορολογικούς ελέγχους θα έπρεπε ίσως να εξεταστεί να είναι μόνιμου χαρακτήρα, και όχι μόνο μέχρι το έτος 2022.

5. Πόσο επηρεάζεται κατά τη γνώμη σας η εργασία των λογιστών από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων;


Ο ρόλος του λογιστή σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λιγότερό σημαντικός. Θα έλεγα ότι ισχύει το αντίθετο. Αρχικά να επισημάνω ότι ο λογιστής αποτελεί ίσως και τον πιο σημαντικό συνεργάτη κάθε επιχείρησης. Ο καταρτισμένος και ενημερωμένος λογιστής, παρέχοντας πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, μπορεί να την αποτρέψει από λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Ακόμα, μπορεί να αποτρέψει την επιβολή προστίμων που μπορεί να προβούν καταστροφικές. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πρέπει οι επιχειρήσεις να περιβάλουν με εμπιστοσύνη τον λογιστή που επέλεξαν και από την πλευρά του ο λογιστής να είναι έγκαιρα ενημερωμένος και σωστά καταρτισμένος. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων περιλαμβάνει και τη διαδικασία του χαρακτηρισμού των συναλλαγών. Μια διαδικασία που για τις περισσότερες επιχειρήσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω λογιστή – φοροτεχνικού, κατόχου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Εξαιρούνται επιχειρήσεις με χαμηλούς τζίρους, ωστόσο οι γνώσεις που χρειάζονται και ο χρόνος που απαιτείται εκτιμώ ότι καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση της υποχρέωσης από πρόσωπα εκτός του επαγγέλματος. Είναι απαραίτητο για τη διασφάλισή της, η διαδικασία να γίνει υποχρεωτικά μέσω πιστοποιημένων λογιστών για όλες τις επιχειρήσεις. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων κάνει τον λογιστή ακόμα πιο απαραίτητο σε μια επιχείρηση.

6. Η Epsilon Net ως ένας όμιλος με σημαντικό μερίδιο στην αγορά, τι λύσεις παρέχει στις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες;

Ο Όμιλος Epsilon Net, παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο portfolio λύσεων από τους πιο έμπειρους και καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου, καθώς και επιστημονική ενημέρωση από το έγκυρο portal e-forologia.gr. Για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ο Όμιλος απαντά με την πλέον σύγχρονη web πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, EpsilonSmart, η οποία μάλιστα παρέχει online σύνδεση και ενημέρωση του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζονται, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο τις μέρες που βιώνουμε με την απομακρυσμένη εργασία και επικοινωνία. Μία λύση που δίνει τη δυνατότητα τιμολόγησης όχι μόνο μέσω Ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά ακόμα και από ένα tablet ή και μέσω ενός smart phone. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ολοκληρωμένη σειρά Pylon βελτιστοποιεί και απλοποιεί όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ενσωματώνοντας ειδική λειτουργικότητα για τη διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA. Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ERP συστήματα τρίτων κατασκευαστών, ο Όμιλος απαντά με την πρωτοποριακή SaaS λύση, myData Connector, η οποία τους επιτρέπει να εναρμονιστούν άμεσα χωρίς καμία αλλαγή στο ERP και τον καθημερινό τρόπο εργασίας τους. Τέλος, ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο Όμιλος προσφέρει το Epsilon Digital, μία αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφαλή υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που παρέχει απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.

7. Τέλος, ποια είναι η άποψή σας για το επιχειρηματικό περιβάλλον που θα προκύψει μετά τη λήξη της πανδημίας;

Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχηθώ να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο εφιάλτης της πανδημίας και να επιστρέψουμε όλοι υγιείς στην καθημερινότητα μας. Όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον που θα δραστηριοποιηθούμε μετά την πανδημία, εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά διαφορετικό και σίγουρα πιο “digital”. Μέσω της πανδημίας έγινε αντιληπτό και στην πιο μικρή επιχείρηση, ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν είναι ένα εργαλείο πολυτελείας, αλλά ένα εργαλείο επιβίωσης της επιχείρησης. Βλέπουμε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο όσο και με “ηλεκτρονικά καταστήματα” πως συνέχισαν τη δραστηριότητά τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η ψηφιοποίηση μιας επιχείρησης, της οποίας μέρος είναι και τα “ηλεκτρονικά καταστήματα”, είναι η διεύρυνση του πελατολογίου χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η δυνατότητα να επικοινωνεί μαζικά από απόσταση και με ασφάλεια, να τρέχει διαφημιστικές καμπάνιες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταυτόχρονα να μπορεί να συναλλαχθεί εύκολα μέσω του tablet ή κινητού δεν είναι λύσεις που κοστίζουν πλέον ακριβά ή που χρειάζονται μεγάλα και σύνθετα συστήματα πληροφορικής. Με συνδρομές που κοστίζουν από 60 ευρώ το χρόνο ο μικρός επιτηδευματίας απολαμβάνει, πλέον, ό,τι και η μεγάλη επιχείρηση! Από αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα βγούμε σίγουρα όλοι (κρατικός μηχανισμός, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι) διαφορετικοί. Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα θετικά σημεία και να εστιάσουμε σε αυτά με όραμα για το μέλλον. Εύχομαι το 2021 να είναι έτος δημιουργικό για όλους!

Ιωάννης Κουτκουδάκης|Business News Magazine|Ιανουάριος 2021|Δείτε το άρθρο

Δείτε επίσης

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα

PYLON Hybrid: O Gamechanger των μεγάλων επιχειρήσεων!

Industry | Μάρτιος 2024

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Βιομηχανίες & Λιανεμπόριο τρέχουν να προλάβουν εν μέσω άγχους, αποριών και γκρίνιας!

Βασίλης Πρασσάς | zougla.gr | Φεβρουάριος 2024

Διαβάστε περισσότερα