Ψηφιακή Καινοτομία: Το κλειδί της επιτυχίας | Διαμορφώνοντας τις τάσεις του αύριο στο επιχειρηματικό λογισμικό

Ανδρέας Γρίμπελας | forbes | Απρίλιος 2024


Η ενσωμάτωση του ΑΙ βελτιώνει την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τάση στην οποία συνδράμουν ιδιαίτερα τα έμπειρα στελέχη του Ομίλου μας.Ποιες είναι οι τάσεις που κυριαρχούν στο επιχειρηματικό λογισμικό (business software) και πως συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους η πολύπειρη ομάδα των στελεχών του Ομίλου EPSILON NET;

Οι τεχνολογίες αιχμής, που αξιοποιούμε σήμερα και αποτελούν τις βάσεις για την πορεία του ψηφιακού μέλλοντος, μεταμορφώνουν ήδη τα πάντα: από την ταμειακή μας μηχανή που πλέον διασυνδέεται με το POS σύστημα και ο χρήστης τιμολογεί από παντού είτε χονδρική είτε λιανική, έως το ERP σύστημα ενός πολυεθνικού οργανισμού που απαντά στις πιο σύνθετες ανάγκες.

Είμαστε μάρτυρες τεράστιων αλλαγών ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξης του cloud computing.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο business software στο οποίο και εξειδικευόμαστε ως Όμιλος, η υιοθέτηση cloud λύσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με απόλυτη ασφάλεια τα δεδομένα τους σε απομακρυσμένους διακομιστές, επιτρέποντας πρόσβαση από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα PYLON Hybrid, καθώς εκτός από την εξάλειψη του κόστους υποδομής, προσφέρει τη δυνατότητα επεκτασιμότητας και αντιμετώπισης μεγάλων όγκων δεδομένων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές και ευέλικτες στον ψηφιακό κόσμο.

Από την άλλη πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα δεδομένα με πιο έξυπνο τρόπο, μέσα από την εφαρμογή εξελιγμένων αλγορίθμων και μοντέλων μάθησης στα διάφορα επιχειρησιακά συστήματά τους. Η ενσωμάτωση του ΑΙ βελτιώνει την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τάση στην οποία συνδράμουν ιδιαίτερα τα έμπειρα στελέχη του Ομίλου μας.

Επιτρέψτε μου να θέσω ακόμη ένα παράδειγμα. Μέσω της διασύνδεσης του PYLON Hybrid με το Copilot της Microsoft, οι χρήστες της εφαρμογής αξιοποιούν τις προηγμένες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη των αναγκών των πελατών τους, τον εντοπισμό επισφαλών τιμολογίων, την αντιμετώπιση προβλημάτων στην υποστήριξη, μέσα από προτάσεις βέλτιστων πρακτικών κ.α, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά.

Πώς ο Όμιλος EPSILON NET βοηθά τις επιχειρήσεις στις υποχρεωτικές προσαρμογές που προβλέπει η νομοθεσία, σε ό,τι αφορά αφενός την υποχρεωτική διαδικασία για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών-POS και, αφετέρου, την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

Ο Όμιλος EPSILON NET αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο Ηγέτη στο δρόμο προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας αδιάλειπτα all - in - one λύσεις, που απαντούν σε κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων, είτε αφορά σε εσωτερικές διαδικασίες είτε σε υποχρεωτικές προσαρμογές στη νομοθεσία.
Πρόσφατα, ανακοινώσαμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την NBG Pay, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, για τη διάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο τομέα του acquiring business. Η πρώτη λύση που παρουσιάσαμε με την ονομασία EPSILON ALL in ONE (PAX edition) έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, και περιλαμβάνει:

  • την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart,
  • τις υπηρεσίες Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital
  • τη συσκευή POS με λειτουργικό android, PAX 920 Pro
  • τις απαραίτητες υπηρεσίες διασύνδεσης, ενεργοποίησης και υποστήριξης

Με το EPSILON ALL in ONE ο τελικός χρήστης μπορεί να τιμολογεί, να εισπράττει και να εκδίδει αποδείξεις από μία μόνο συσκευή και με 3 απλά βήματα.

Παράλληλα, για άλλη μία καίρια μεταρρύθμιση που αφορά τις επιχειρήσεις, με δεδομένη την υποχρέωση χρήσης Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης σε B2C, B2B αλλά και B2G επίπεδο, όσον αφορά τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ο Όμιλος EPSILON NET πιστοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή για τη λύση Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Epsilon Digital. Μέχρι σήμερα, τη λύση έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, από όλους τους κλάδους, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της Απόφασης 1155/2023, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων, ERPs, με τα μέσα πληρωμών POS.

Ποια είναι τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση που ξεκινά τη διαδικασία της ψηφιακής αναβάθμισής της ως προς την επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις δικές της ανάγκες;

Κάθε μικρομεσαία επιχείρηση ξεκινώντας τη διαδικασία της ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρεί ένα μεγάλο ταξίδι. Και όπως σε κάθε ταξίδι, έτσι και εδώ, ο προσεκτικός σχεδιασμός και οι σωστή επιλογή συνοδοιπόρων είναι καθοριστικοί. Με την εμπειρία μου, έχοντας υλοποιήσει χιλιάδες έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε κλάδο συστήνω τα ακόλουθα βήματα:
Το πρώτο βήμα είναι η επιχείρηση να κατανοήσει και να ορίσει πλήρως ανάγκες και στόχους. Αυτό σημαίνει να αναλύσει τις τρέχουσες διαδικασίες, αδυναμίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα τη στρατηγική της.

Ακολουθεί η εξέταση των προσφερόμενων τεχνολογικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως λειτουργικότητα, κόστος, διασυνδεσιμότητα και επεκτασιμότητα. Η επιλογή ενός έμπειρου και αξιόπιστου τεχνολογικού συνεργάτη, είναι το σημαντικότερο βήμα της διαδικασίας, καθώς θα την καθοδηγήσει στην επιλογή της καταλληλότερης λύσης και την επιτυχή υλοποίηση της. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της λύσης, την εκπαίδευση του προσωπικού και την προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας αλλαγής και καινοτομίας που θα ενθαρρύνει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή εποχή.

Πώς οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση και λειτουργία των εταιριών; Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη που αποκομίζουν;

Είναι πραγματικά σημαντικό, να αναγνωρίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να επισημάνω τη σημασία της αυτοματοποίησης διαδικασιών, η οποία βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Μέσω της υιοθέτησης συγχρόνων ψηφιακών εργαλείων, όπως τα συστήματα ERP, CRM, SCM, WMS, MRP, BI, MIS, και B2B, οι εταιρίες βελτιστοποιούν τις διαδικασίες τους, αυξάνοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεδομένων βελτιστοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις έγκαιρη και έγκυρη πρόβλεψη αναγκών, καθώς και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης. Τέλος, το cloud προσφέρει ευελιξία και ασφάλεια στη διαχείριση δεδομένων, σπάζοντας τα δεσμά του φυσικού χώρου του γραφείου, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την επεξεργασία δεδομένων παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις.

Ποιες είναι οι προοπτικές του κλάδου της τεχνολογίας/πληροφορικής στην χώρα μας;
Βρισκόμαστε σε μια συναρπαστική φάση τεχνολογικής προόδου. Η ελληνική τεχνολογική κοινότητα έχει επενδύσει σημαντικά σε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργώντας υψηλού επιπέδου λύσεις και καταρτισμένα στελέχη στον κλάδο.

Παράλληλα, παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες.

Το κράτος αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών. Πρωτοβουλίες, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ψηφιακές πληρωμές δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, οι ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες αποδεικνύουν καθημερινά την ικανότητά τους στην άμεση ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και καινοτομίας δημιουργεί ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον του κλάδου.

Δείτε επίσης

Dynamics 365 for Sales & Copilot: Επαναπροσδιορίζοντας την Αποδοτικότητα των Πωλήσεων

liberal | Ιούνιος 2024


Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα