Ως leader του κλάδου, πρωτοπορούμε και στο πεδίο της ασφάλειας

Ιωάννης Κουτκουδάκης | Finance Pro | Δείτε τη συνέντευξη


Πως το Cyber Security επηρεάζει τον οικονομικό σχεδιασμό σας; Απορροφά σημαντικό μέρος των επενδύσεών σας;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου Epsilon Net για την αντιμετώπιση των cyber κινδύνων σαφέστατα αποτελεί άξονα του οικονομικού μας σχεδιασμού απορροφώντας σημαντικό μέρος των επενδύσεών μας. Η διαχείριση κινδύνων και η διαχείριση της επιχειρησιακής μας συνέχειας αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για την επίτευξη της ψηφιακής προστασίας τόσο του Ομίλου όσο και των πελατών μας στο πλαίσιο των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, έχοντας θέσει ιδιαίτερα υψηλά standards. Για αυτό άλλωστε αντιμετωπίζουμε στον προϋπολογισμό μας την ψηφιακή μας ασφάλεια ως επένδυση και όχι ως ένα απλό κόστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κόστη, που σχετίζονται με ένα ψηφιακό περιστατικό, είναι υψηλά, γεγονός που αποτελεί αξιοσημείωτο επιχείρημα για περαιτέρω επενδύσεις στην ασφάλειά μας.
Έχετε κάνει προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους, έχετε πάρει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων;

Ως leader στο χώρο της πληροφορικής, δεν θα μπορούσαμε παρά να πρωτοπορούμε και στο πεδίο της ασφάλειας. Επενδύουμε συνεχώς σε εργαλεία ψηφιακής προστασίας και αντίστοιχων υποδομών software και hardware. Η περίοδος της πανδημίας μάλιστα αποτέλεσε μια επιπλέον αφορμή εντατικοποίησης των επενδύσεων σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύοντας ιδιαίτερα τη δικτυακή μας ασφάλεια και κάνοντας πιο ασφαλή τη διαδικασία μετάβασης στην τηλεργασία.Ενημερωνόμαστε συνεχώς και παραμένουμε updated, τόσο σε επίπεδο software, όσο και σε επίπεδο hardware, καθώς και στο σχεδιασμό των εφαρμογών λογισμικού που προσφέρουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή.

Οι αναδυόμενοι cyber κίνδυνοι, και σε χρηματοοικονομικές λειτουργίες μεταξύ άλλων, καθιστούν δυσκολότερο το έργο σας με στόχο τόσο τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα όσο και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία;

Το πρόγραμμα προστασίας έναντι τέτοιων κινδύνων συνάδει με την κουλτούρα του Ομίλου μας, να παρέχει από την ίδρυσήτου, την ίδια ύψιστη ασφάλεια για εμάς και τους πελάτες μας. Σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ναπαραμένουμε ασφαλείς μακροπρόθεσμα αλλά και σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος Epsilon Net είναι πιστοποιημένος κατά ISO 27001:2013, το σημαντικότερο,παγκοσμίως, πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Με αυτό τον τρόπο, με ενέργειες δηλαδή πρόβλεψης πιθανώνcyberκινδύνων και θωράκισης του ομίλου από αυτούς με σύγχρονα εργαλεία και κατάλληλες διαδικασίες, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα επηρεαστούν τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των εταιρειών του ομίλου μας.

Ιωάννης Κουτκουδάκης | Finance Pro | Απρίλιος 2021| Δείτε τη συνέντευξη

Δείτε επίσης

Tο Epsilon Smart συνδέει κάθε επιχείρηση με την ΑΑΔΕ χωρίς εγκαταστάσεις, εύκολα και γρήγορα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

Από τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων και την αυτόματη σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μέχρι και την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση πελατών!

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και οφέλη της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων. Ποιοι και πώς συμβάλλουν στην ψηφιακή σας αναβάθμιση

Η συζήτηση για την 4η βιομηχανική επανάσταση μονοπωλεί εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, επικεντρώνοντας την προσοχή όλων στο ποιους τελικά αφορά και τι σημαίνει για αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα

Tο Epsilon Smart σας συνδέει με την ΑΑΔΕ χωρίς εγκαταστάσεις, εύκολα και γρήγορα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες

Η εφαρμογή Epsilon Smart έχει ήδη ξεπεράσει τις 18.000 συνδρομές βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες...

Διαβάστε περισσότερα