Epsilon Net: Ολοκληρωμένες Λύσεις Financial Reporting

Ιωάννης Κουτκουδάκης| Finance Pro | Δείτε το άρθρο

Τις ανάγκες που ανέδειξε η πανδημία επισημαίνει ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Epsilon Net, κ. Γιάννης Κουτκουδάκης, περιγράφοντας επίσης τις σύγχρονες υπηρεσίες financial reporting.Οι διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού και προβλέψεων σε επίπεδο εσόδων-εξόδων και ταμειακών ροών, καθώς επίσης και η δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης του τεράστιου όγκου δεδομένων που διατίθενται καθημερινά για την αποτύπωση της εταιρικής απόδοσης και τη σύνδεση του απολογισμού των μεγεθών με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, πρέπει να είναι ταχύτατες, ακριβείς και ευέλικτες σε διορθωτικές κινήσεις. Η περίοδος της πανδημίας και η ανάγκη εργασίας από απόσταση αποτέλεσε μια επιπλέον ανάγκη το financial reporting να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος για μια επιχείρηση που εκτός της ευελιξίας, της ταχύτητας και της ακρίβειας, να προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσω web και cloud από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο χρήστης.

Ο Όμιλος Epsilon Net, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες αιχμής και τη διευρυμένη εμπειρία του στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες δυνατότητες financial reporting με: α) Πλήρη εικόνα των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης μέσα από ένα κεντρικό – ενιαίο σύστημα, β) πλήρη και συνεχή εναρμόνιση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον, γ) δυνατότητα πλήρους λειτουργίας μέσω web και cloud, καθώς και δ) απόλυτη ασφάλεια και ευχρηστία από κάθε χρήστη.


Τι χρειάζεται τελικά να δει το management board σε ένα financial report, ώστε να πάρει επιχειρηματικές αποφάσεις υπολογισμένου ρίσκου;

Η διοίκηση μιας επιχείρησης χρειάζεται όσο το δυνατό πιο συμπυκνωμένη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική εικόνα της οικονομικής της θέσης, των δυνατοτήτων που έχει αλλά και των αδυναμιών που πρέπει να διορθώσει. Μια ολοκληρωμένη εικόνα παρακολούθησης της πορείας των προϋπολογιστικών της μεγεθών και μια εικόνα της διαμόρφωσης των χρηματοικονομικών της μεγεθών από περίοδο σε περίοδο, είναι μια απολύτως αναγκαία εικόνα που πρέπει να έχει η διοίκηση μιας επιχείρησης. Από εκεί και πέρα αναλόγως με το αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, το reporting που βασίζεται σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να δώσει σε ελάχιστα λεπτά της ώρας περαιτέρω ανάλυση σε μεγέθη που χρειάζεται να εστιάσει το management board για να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις του.

Λίγα λόγια για τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Που βρισκόμαστε;

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξελίσσονται παράλληλα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως στο Οικονομικό περιβάλλον Δεδομένων των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Παραχωρήσεις ενοικίου που σχετίζονται με το COVID-19 (Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 16) για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/6/2020. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2022 τίθενται σε εφαρμογή τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τα έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και στις επαχθείς συμβάσεις και το κόστος εκπλήρωσης συμβολαίου του ΔΛΠ 37. Τέλος, από την 1/1/2023 τίθεται σε εφαρμογή το ΔΠΧΑ 17 που αφορά τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια έπειτα από πολλά έτη συζητήσεων και προσχεδίων, καθώς και τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που αφορούν την Ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν.Ιωάννης Κουτκουδάκης| Finance Pro|Δείτε το άρθρο

Δείτε επίσης

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα

PYLON Hybrid: O Gamechanger των μεγάλων επιχειρήσεων!

Industry | Μάρτιος 2024

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Βιομηχανίες & Λιανεμπόριο τρέχουν να προλάβουν εν μέσω άγχους, αποριών και γκρίνιας!

Βασίλης Πρασσάς | zougla.gr | Φεβρουάριος 2024

Διαβάστε περισσότερα