Οι προκλήσεις της μικρομεσαίας επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή!

Φώτης Ρωμούδης | Εφημερίδα των Συντακτών | Ειδική έκδοση: Επιχειρήσεις | Δείτε το άρθρο

Η 4η βιομηχανική επανάσταση αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες ανάμεσα σε κράτη και επιχειρήσεις με πρωτόγνωρο τρόπο και ταχύτητα. Η επώδυνη εμπειρία της πανδημίας επιτάχυνε την προσαρμογή χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και παράλληλα έδωσε την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα.

Εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική επιχειρηματικότητα είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με πρακτικό τρόπο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η «Ψηφιακή Πυξίδα» αποτελεί τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς άξονες-στόχους: α) έως το 2030 τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, big data και AI , β) 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν φθάσει σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, γ) τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ στον τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ αναμένεται ότι θα απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί, και δ) στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και σε όλες τις κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη 5G.

Οι κατευθύνσεις αυτές αποτελούν για την ελληνική οικονομία μία μοναδική ευκαιρία, μετά και την έγκριση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ενόψει της έναρξης της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Η Ελλάδα έχει πλέον στη διάθεσή της τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρειάζεται, ώστε να δύναται μέσα σε λίγα χρόνια να απαλείψει μεγάλο μέρος από το ψηφιακό της έλλειμμα, που την είχε καθηλώσει στους ουραγούς της Ευρώπης σε όλους του δείκτες ψηφιακής ωριμότητας.

Η ίδια η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει «ωριμάσει» στη συνείδηση όλων. Έτσι κάθε πολίτης, επαγγελματίας, ή ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης κάνοντας τον απολογισμό των τελευταίων ετών καταλήγει σε ένα κρίσιμο συμπέρασμα: χωρίς τις ψηφιακές τεχνολογίες που επέτρεψαν τη δυνατότητα της τηλεργασίας και των συναλλαγών εξ΄αποστάσεως, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην απασχόληση και στην επιβίωση των επιχειρήσεων θα ήταν πολλαπλάσιες. Η κοινωνία, το κράτος και η αγορά βλέπουν ότι σχηματοποιείται μία σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα που θέτει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως στρατηγική επιλογή και όχι ως «σημαία ευκαιρίας».Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύσσονται για να κάνει τις σωστές επιλογές. Εισερχόμαστε σε ένα ευαίσθητο στάδιο, όπου κάθε επιχείρηση οφείλει να επιλέξει προσεκτικά τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που ταιριάζουν στο προφίλ της και να φροντίσει τα στελέχη της να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες στους τομείς που πραγματικά χρειάζεται. Έτσι θα διασφαλίσει το καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι νέες ψηφιακές λύσεις επιτρέπουν τη διασύνδεση της αγοράς και ανοίγουν εντελώς νέους δρόμους ανάπτυξης σε κάθε εταιρεία σε κάθε κλάδο. Τυπικά παραδείγματα ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών τα οποία διαμόρφωσαν τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα στις αγορές του αναπτυγμένου κόσμου είναι: οι υπηρεσίες Cloud, η αρχιτεκτονική διασύνδεσης μέσω APIs, ο ανοικτός και επαναχρησιμοποιούμενος κώδικας λογισμικού (Open-source Software), οι πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού για Mobile εφαρμογές (MobileApps) Internet-of-Things κλπ.

Η χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, έχει συντελέσει στο να αντιπροσωπεύει το 25% της συνολικής οικονομίας του κόσμου το 2020, από 15% το 2005. Καθώς αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, τα επιχειρηματικά μοντέλα διασυνδεδεμένων ψηφιακών λύσεων αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου. Χαρακτηριστικά οι κορυφαίες 15 δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς παγκοσμίως, προσελκύοντας ταυτόχρονα ένα πρωτοφανές επίπεδο επενδύσεων. Για την επόμενη δεκαετία, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην ελληνική αγορά, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική διασύνδεση της αγοράς δεν θα είναι απλά υπόθεση τεχνολογικών εταιρειών, αλλά εργαλείο ανάπτυξης για κάθε πρωτοπόρα επιχείρηση, που θα αναγνωρίζει τις ευκαιρίες μέσα από τις ψηφιακές λύσεις και την ολοκληρωμένη διασύνδεσή της με την αγορά.

Ήδη από το 2015, η International Data Corporation σε έρευνά της είχε προβλέψει ότι το 50% των μεγάλων επιχειρήσεων και το 80% των επιχειρήσεων που διέθεταν μια δομημένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεργαζόταν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια με μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Τυπικό παράδειγμα και στην Ελλάδα αποτελεί ο ξενοδοχειακός κλάδος όπου το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων, ακόμη και των πολύ μικρών, συμμετέχει σε περισσότερες από μία ψηφιακές πλατφόρμες με στόχο την διασύνδεση του με την αγορά, με προφανή οφέλη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ταυτόχρονα επιμέρους οικοσυστήματα, όπως για παράδειγμα οικοσύστημα booking 4 engine ή B2B σε τοπικό επίπεδο, προσθέτουν αξία τόσο στη χρήση ψηφιακών πλατφορμών όσο και στη αξιοποίηση της πληροφορίας για χάραξη επιμέρους στρατηγικής.

Η πολύ μικρή, μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιήσει θετικά όλες τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας όπως τις σύγχρονες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τις τεχνολογίες cloud και τα social media ώστε να συμμετάσχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιήσει και όλες της δυνατότητες που της παρέχει το κράτος με τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μια από τις πιο κομβικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση που προωθεί η κεντρική φορολογική διοίκηση, επιταχύνοντας τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των επιχειρήσεων με στόχο ένα αυτοματοποιημένο, απλό και σύγχρονο πλαίσιο.

Στον Όμιλο Epsilon Net πιστεύουμε ότι η θεσμική αυτή παρέμβαση δεν αποτελεί μόνο μια νέα φορολογική υποχρέωση αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Για το λόγο αυτό έχουμε επενδύσει συστηματικά τα τελευταία 3 χρόνια με στόχο όχι μόνο να καλύψουμε πλήρως με τα λογισμικά μας τις απαιτήσεις της πλατφόρμας myData της ΑΑΔΕ αλλά παράλληλα αναπτύξαμε και νέα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων και τους ελεύθερους επαγγελματίες για την περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος τιμολόγησης, διακίνησης και αρχειοθέτησης των παραστατικών.

Στην Epsilon Net είμαστε πεπεισμένοι ότι το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εργαζόμαστε καθημερινά ώστε με συνεπή βήματα να κάνουμε πράξη την υπόσχεση να είμαστε δίπλα στις ελληνικές μικρές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους παρέχουμε προϊόντα που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, εργαλεία που επιτρέπουν την εύκολη διασύνδεση με πλατφόρμες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ώστε να αξιοποιήσουν τα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να συμμετέχουν δυναμικά στην ψηφιακή εποχή.

Φώτης Ρωμούδης | Εφημερίδα των Συντακτών | Ειδική έκδοση: Επιχειρήσεις | Δείτε το άρθρο


Δείτε επίσης

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα

PYLON Hybrid: O Gamechanger των μεγάλων επιχειρήσεων!

Industry | Μάρτιος 2024

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Βιομηχανίες & Λιανεμπόριο τρέχουν να προλάβουν εν μέσω άγχους, αποριών και γκρίνιας!

Βασίλης Πρασσάς | zougla.gr | Φεβρουάριος 2024

Διαβάστε περισσότερα