Χρονιά ορόσημο για την Epsilon Net το 2021

Βασιλική Αναγνώστου |Businessdaily.gr | Οκτώβριος 2021

1. Στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις αναφέρατε πως βλέπετε σημαντικές ευκαιρίες από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασύνδεση των επιχειρήσεων με το myDATA. Στο πλαίσιο αυτό πώς διαμορφώνεται ο τζίρος σας με βάση την πληθώρα λύσεων που προσφέρετε;


Αρχικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου μας από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 αριθμεί σήμερα πάνω από 80.000 ενεργές εγκαταστάσεις, ως αποτέλεσμα:

  • της συνεχιζόμενης οργανικής μας ανάπτυξης
  • της κυρίαρχης θέσης του Ομίλου στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, και
  • της πελατειακής βάσης που προήλθε από τις στρατηγικές εξαγορές της SINGULARLOGIC, της DATA COMMUNICATION, της TECHNOlife και της iQom


Σημαντικό τμήμα της ανάπτυξής μας οφείλεται στα εξειδικευμένα προϊόντα της σειράς “SMART” που καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες ηλεκτρονικής τιμολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι συνδρομητές έχουν ξεπεράσει τους 25.000 μέχρι σήμερα και αναμένουμε σημαντική αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Πράγματι, λοιπόν, η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το myDATA και η ηλεκτρονική τιμολόγηση δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των πωλήσεων στο τομέα του Business Software, που θεωρούμε ότι θα συνεχισθεί και το 2022. Ένα πεδίο κομβικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στο οποίο ο Όμιλος Epsilon Net, ως ένας από τους πρώτους πιστοποιημένους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα, έχει εδραιώσει και καθημερινά ενισχύει δυναμικά την ηγετική του θέση.

Επιπρόσθετα, την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία και τη συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου εγγυώνται, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων (λογιστικά γραφεία, συστήματα ERP, εφαρμογές μισθοδοσίας και συστήματα HR) το άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αδιαμφισβήτητα, καταλυτική επίδραση έχει η συνεχής επενδυτική στρατηγική του Ομίλου σε τεχνολογίες web και cloud με έμφαση στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και PYLON, η οnline σύνδεση των επιχειρήσεων με τα λογιστικά γραφεία καθώς και η εδραιωμένη θέση της Epsilon HR στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Μισθοδοσίας.

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2021 κυμαίνεται σε ποσοστό 111%, ενώ εκτιμούμε ανάλογη πορεία για τα συνολικά αποτελέσματα του έτους.

2. Οι πόροι που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Ποιος είναι ο προγραμματισμός της εταιρίας για να εκμεταλλευτεί αυτή τη μοναδική ευκαιρία που υπάρχει για τις εταιρίες πληροφορικής, για την επόμενη διετία;
Βασικός στόχος του Ομίλου μας είναι η ολοκληρωμένη συμμετοχή μας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό, παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και του «ΕΣΠΑ 2021-2027». Έχουμε προετοιμαστεί ήδη για τις λύσεις και τις συνέργειες που θα κάνουμε με στόχο να προσφέρουμε στο πελατολόγιο μας - ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους - τις τεχνολογικές λύσεις που θα τους οδηγήσουν στον πραγματικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Ο Όμιλος μας σήμερα έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να απευθύνεται στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς και να διαθέτει πολλαπλές κάθετες λύσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι του Hospitality, του Retail, του Fuel, της Ενέργειας και πολλές άλλες.

3. Ποια είναι τα σχέδια σας για την επόμενη διετία; Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε περισσότερες εξαγορές και συνεργασίες με στόχο να διευρύνετε την γκάμα προϊόντων που θα προσφέρετε στους πελάτες; Υπάρχει περίπτωση για μείωση του τιμολογίου σας;
Το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 απεικονίζοντας την ένταση της θετικής τάσης για μια αναπτυξιακή χρονιά. Το 2021 εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει χρονιά - ορόσημο στην εξέλιξη του Ομίλου μας και τη βάση για την ανάπτυξή μας στην τριετία 2022-2024.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου και η λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων που προήλθαν από τις στρατηγικές εξαγορές των εταιριών SINGULARLOGIC σε συνεργασία με την SPACE HELLAS & DATA COMMUNICATION ολοκληρώθηκε με επιτυχή τρόπο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Εκτιμούμε ότι η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομίων κλίμακος για τα επόμενα 3 έτη, αποτελώντας τη βάση για τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου μας, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί και το επιχειρησιακό μοντέλο που θα εφαρμόσουμε για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των μελλοντικών εξαγορών.
Ο Όμιλος μας υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα, με την παρουσίαση εξειδικευμένων λύσεων και την επίτευξη στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών, ενώ, παράλληλα, σχεδιάζουμε και τη σταδιακή επέκτασή μας στο εξωτερικό.
Αναφορικά με την ερώτηση σας για πιθανή μείωση του τιμολογίου μας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πάντοτε φροντίζουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας εξαιρετικά προϊόντα & υπηρεσίες σε συνδυασμό με ανταγωνιστικό επίπεδο τιμολόγησης. Στόχος όλης της στρατηγικής μας είναι να παρέχουμε εξαιρετικό επίπεδο χρηστικότητας, απόλυτη συμβατότητα με το νομικό πλαίσιο και υψηλό επίπεδο προστιθέμενης αξίας. Οι πελάτες μας έχουν αναγνωρίσει την προσπάθειά μας, μας εμπιστεύονται και γι’ αυτό συνεχίζουμε την κοινή μας πορεία στην ελληνική αγορά για 20 έτη. Το ποσοστό της διατηρησιμότητας του πελατολογίου μας το 2020 ήταν στο ποσοστό 98,5%.

4. Ποιες υπηρεσίες και προϊόντα αναζητούν περισσότερο οι εταιρίες στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Ποιες είναι οι ανάγκες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις;
Στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύγχρονα προϊόντα πληροφορικής και ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης δεν ζητούν μόνο οι μεγάλες και μεσαίες εταιρίες, αλλά και οι μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε αυτή την πορεία νομίζουμε ότι οι κύριες έννοιες είναι η δικτύωση και η αυτοματοποίηση στην ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.
Στόχος του Ομίλου μας είναι να καλύψουμε με τον πλέον καλύτερα τεχνικά τρόπο αυτές τις απαιτήσεις. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων με την πλατφόρμα myDATA δεν είναι μια απλή απαίτηση νομικής συμμόρφωσης, αλλά θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων χρηματοδότησης. Η κοινωνία μας και η ελληνική οικονομία αλλάζουν. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές «αγορές» και οι ψηφιακές συναλλαγές θα πρωταγωνιστήσουν.
Στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Όμιλος μας πρωταγωνιστεί. Αξιοποιούμε τεχνολογίες αιχμής, διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και υψηλή τεχνογνωσία και φυσικά δεν σταματάμε να δημιουργούμε νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας με στόχο πάντα την υψηλή προστιθέμενη αξία. Προσφέρουμε Web και Cloud λύσεις για οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης, καλύπτοντας 360° τις ανάγκες σύγχρονων επιχειρήσεων και επαγγελματιών όντας ο μεγαλύτερος Όμιλος πληροφορικής στην Ελλάδα με διακριτή σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό.

Δείτε επίσης

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα

PYLON Hybrid: O Gamechanger των μεγάλων επιχειρήσεων!

Industry | Μάρτιος 2024

Διαβάστε περισσότερα