Ο κρίσιμος ρόλος του Financial Reporting για τις επιχειρήσεις

Ιωάννης Κουτκουδάκης | Finance Pro | Μάιος 2022

Ο κρίσιμος ρόλος του Financial Reporting για τις επιχειρήσεις

Παρέχει στοιχεία που προβλέπουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και ενέχει σύνθετους επιχειρηματικούς κινδύνους, γιατί η Οικονομική Αναφορά είναι σημαντικότατο εργαλείο που επιτρέπει στο Management Board να εκπονήσει στρατηγικές για το μέλλον;

Οι οικονομικές αναφορές οφείλουν να συντάσσονται βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων και υποδειγμάτων, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, Στόχος είναι να παρέχουν αξιόπιστη, αλλά έγκαιρη πληροφόρηση προς τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αυτή. Όσο μεγαλύτερη είναι μία επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για σύνταξη ουσιαστικών και εγκυρότερων οικονομικών αναφορών. Ο τρόπος αποτύπωσης των στοιχείων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε οι πληροφορίες που λαμβάνονται, να καθίστανται κατά το δυνατόν συγκρίσιμες, μεταξύ αντίστοιχων διαστημάτων της ίδιας επιχείρησης ή μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, με παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Μέσω των αξιόπιστων και συγκρίσιμων οικονομικών αναφορών, το Management Board της επιχείρησης μπορεί έχει όλη την πληροφόρηση που απαιτείται, με μεγαλύτερη ασφάλεια από ποτέ, για τη λήψη στοχευμένων, διοικητικών αποφάσεων για το μέλλον, σχετικά με την εξέλιξη της ίδιας της επιχείρησης αλλά και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.


Πώς σας επηρεάζουν οι αλλαγές που προωθεί το IFRS Accounting Taxonomy 2022;

To IFRS Accounting Taxonomy αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις επιχειρήσεις, αποτυπώνοντας την κοινή πρακτική αναφοράς που πρέπει να έχουν οι οντότητες που εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής παρουσίασης.

Έτσι, καθίσταται ως ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, διότι:

  • Βελτιώνει την ποιότητα και την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αυτοματοποιεί τη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων
  • Βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων
  • Μειώνει το χρόνο και το κόστος σύνταξης μία χρηματοοικονομικής αναφοράς

Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν και εμάς, στον Όμιλο Epsilon Net, θετικά, δεδομένου ότι οι Οικονομικές μας Καταστάσεις αποτυπώνονται με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια, δίνοντας ακριβή εικόνα στους υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έτσι, κάθε οικονομικός αναλυτής μπορεί πλέον αυτόματα να μελετήσει τα στοιχεία αυτά και να τα εισάγει στο δικό του μοντέλο ανάλυσης. Το γεγονός ότι η πληροφορία είναι δομημένη με κοινό για όλες τις επιχειρήσεις τρόπο, καθιστά εξαιρετικά εύκολη και σύντομη τη διαδικασία εισαγωγής των οικονομικών στοιχείων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

Δείτε επίσης

Ο one-stop-shop προορισμός για τον επαγγελματία της ψηφιακής εποχής

Καινοτόμες λύσεις για τη σημαντική εργασιακή αλλαγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, από την EPSILON HR που πρωτοστατεί στον τομέα της μισθοδοσίας, της ωρομέτρησης, και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Insights και συμβουλές επιτυχίας από τον Γιάννη Φιλίππου, General Manager Epsilon SingularLogic Integrator - Η συνέντευξή του στο newmoney

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με υβριδική τεχνολογία

Χαράλαμπος Σάμπαλης, PYLON Product Development Manager της Epsilon SingularLogic | Ναυτεμπορική | 21 Φεβρουαρίου...

Διαβάστε περισσότερα