Μια πλατφόρμα λογισμικού για όλες τις εταιρικές ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού

Χριστόφορος Φούντας | Supply Chan & Logistics Magazine | Μάιος 2023Η Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, προσφέρει κορυφαίες και καινοτόμες λύσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Η εταιρεία επενδύει τα τελευταία έτη στον σχεδιασμό και την προσφορά ψηφιακών εργαλείων και λύσεων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία που αποτελεί για την ανταγωνιστικότητα και επιτυχία των επιχειρήσεων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού, το PYLON SCM Hybrid, προσανατολισμένο και με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Η ευρεία γκάμα λύσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο της πλατφόρμας, όπως (ενδεικτικά) εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού (WMS, TMS, Routing & Dispatching, POD), ειδικά modules διαχείρισης διαδικασιών (Demand Planning, Store Replenishment) ή και εφαρμογή αυτοματισμών αποθηκών και ρομποτικών συστημάτων (ROWA, AS/ RS, Pick to light), καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και προϋπολογισμού.

Με την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων, οι επιχειρήσεις, μέσω της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους, έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος τους. Ενδεικτικά, ας αναφερθούμε σύντομα σε κάποια από τα ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη που παρέχονται με τη χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων.

Με τη χρήση ενός WMS (Warehouse Management System), οι επιχειρήσεις έχουν ακριβή εικόνα των αποθεμάτων τους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των ελλείψεων αποθέματος, μεγαλύτερη ακρίβεια στις παραγγελίες και μείωση του κόστους αποθήκευσης.

Με τη χρήση του Pick-to-Light system, μια απλή και οικονομική λύση για την ακριβή και γρήγορη συλλογή παραγγελιών, προσφέρει οδηγίες φωτεινών ενδείξεων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια τα αντικείμενα που πρέπει να παραλάβουν ή να τοποθετήσουν, μειώνοντας τα λάθη και τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Οι ψηφιακές λύσεις για τη δρομολόγηση και την αποστολή (Routing and Dispatching) επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο διαχείρισης παραγγελιών και παραδόσεων. Αυτές οι ψηφιακές λύσεις επιλέγουν αυτόματα το βέλτιστο «δρομολογιακό» πλάνο για τις παραδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η απόσταση, η κίνηση και οι χρονικοί περιορισμοί. Αυτό οδηγεί σε μείωση χρόνου και κόστους μεταφοράς, αύξηση της αποδοτικότητας οχημάτων και μείωση των εκπομπών αερίων.

Όσον αφορά το ROI της επένδυσης, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και λύσεων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη απόδοση της επένδυσης. Κύριοι λόγοι αποτελούν η αύξηση αποτελεσματικότητας, η μείωση λαθών και η βελτίωση απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Με τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως η αποθήκευση, η παραγωγή και η διανομή, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους, ενώ, παράλληλα, αυξάνουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών τους.

Πέραν, όμως, από την υπεροχή των λύσεων τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να τονιστεί η σημασία της συνεργασίας με τον πελάτη κατά την υλοποίηση των έργων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στην Epsilon SingularLogic κατανοούμε ότι κάθε επιχείρηση έχει μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουμε τη συνεργασία μας με κάθε εταιρεία εξατομικευμένα.

H Epsilon SingularLogic έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού, το PYLON SCM Hybrid, προσανατολισμένο και με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων

Από την πρώτη στιγμή, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη. Αφιερώνουμε χρόνο και προσοχή για να κατανοήσουμε την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης, τις προτεραιότητές της και τους στόχους της στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αυτή η συνεργασία μάς επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές ανάγκες και να προτείνουμε βέλτιστες λύσεις, που θα προσαρμοστούν ακριβώς στις απαιτήσεις του πελάτη. Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση που θα ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα του πελάτη, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης και επιχειρησιακής ανάλυσης, για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματική υλοποίηση της λύσης. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε ευέλικτες λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και το μέγεθος κάθε επιχείρησης.

Ένα από τα ιδιαίτερα προτερήματα της συνεργασίας με την εταιρεία μας είναι η διαθεσιμότητα και η ευρεία ποικιλία εργαλείων και λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ώστε να δημιουργούμε προσαρμοσμένες λύσεις που συνδυάζουν τα κατάλληλα εργαλεία, για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών κάθε πελάτη. Από τα Warehouse Management Systems (WMS) που προσφέρουμε για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκών μέχρι τη χρήση τεχνολογιών, όπως το robotics, τα ROWA systems, τα AS/RS systems και τα pick to light technologies, επιλέγουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη και βέλτιστη λύση.

Η Epsilon SingularLogic αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της. Με την ευρεία γκάμα ψηφιακών εργαλείων και λύσεων που προσφέρουμε, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τις ανάγκες και των μικρών, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη συνεργασία με τους πελάτες μας, η εξατομίκευση των λύσεών μας, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, η πείρα και η φήμη που απολαμβάνουμε στην αγορά της χώρας αποτελούν όλα σημαντικά πλεονεκτήματα, που μάς καθιστούν την ιδανική επιλογή και τον πλέον αξιόπιστο πάροχο για την υλοποίηση έργων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Δείτε επίσης

Ψηφιακή Καινοτομία: Το κλειδί της επιτυχίας | Διαμορφώνοντας τις τάσεις του αύριο στο επιχειρηματικό λογισμικό

Ανδρέας Γρίμπελας | Capital| Απρίλιος 2024

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα