ΟΜΙΛΟΣ EPSILON NET: Απόκτηση των εφαρμογών λογισμικού ERP ERMIS & HR MaSter από τη LAVISOFT

O Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε από τις εταιρίες του Ομίλου και θυγατρικές της EPSILON NET AE, Epsilon SingularLogic & EPSILON HR, η απόκτηση των εφαρμογών ERP ERMIS και HR MaSter από την εταιρία LAVISOFT A.E.

Πιο συγκεκριμένα, η Epsilon SingularLogic απέκτησε την οικογένεια εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού με την ονομασία «ERP ERMIS» καθώς και όλα τα σχετικά υποσυστήματα (modules) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος έναντι τιμήματος 400.000 Ευρώ, ενώ η EPSILON HR απέκτησε την οικογένεια εφαρμογών μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με την ονομασία «HR MaSter» έναντι τιμήματος 800.000 Ευρώ.

Η οικογένεια εφαρμογών «ERP ERMIS» υποστηρίζει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων με βιομηχανική & εμπορική δραστηριότητα και αποτελεί ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων που επιτρέπει:

  • τη διαχείριση της παραγωγής
  • την στρατηγική διαχείριση & διοίκηση της φυσικής ροής των προϊόντων
  • την ακριβή καταγραφή της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας
  • τη διαδικασία επικοινωνίας με τους πελάτες
  • τη διαχείριση Συμβολαίων τεχνικής κάλυψης πελατών

Η οικογένεια εφαρμογών «HR MaSter» υποστηρίζει την ολοκληρωμένη λειτουργία των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού σε σημαντικό αριθμό βιομηχανιών, εμπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα & του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και οργανισμών του δημόσιου τομέα. Αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων για την παρακολούθηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την παρακολούθηση της ωρομέτρησης και των βαρδιών, όπως και για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση τεχνολογικών & επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των χρηματοοικονομικών μεγεθών του. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης της ΕPSILON NET παραμένει η παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του Ομίλου, ως ο μεγαλύτερος φορέας Business Software & Technology Solutions στην Ελλάδα.

Δείτε επίσης

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα