Οι αλλαγές στο myDATA το 2024 και οι «έξυπνες» λύσεις λογισμικού για τις επιχειρήσεις

Πέτρος Κοραλής | Ειδική Έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών | Ιανουάριος 2024

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται από τις αρχές του 2024 στο ψηφιακό οικοσύστημα διασύνδεσης ΑΑΔΕ – επιχειρήσεων, που επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των ΜμΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Οι μεταβολές έχουν επίκεντρο το myDATA και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου οι δηλώσεις ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA και οι επαγγελματίες δεν θα έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης. Αυτό σημαίνει ότι καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Ό, τι δεν δηλώνεται στο myDATA, δεν θα αναγνωρίζεται σαν δαπάνη προς έκπτωση από τα κέρδη της χρονιάς.

Σχετικά με τη διαβίβαση των παραστατικών θα ισχύουν τα εξής:

  • Όσον αφορά στα έσοδα οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωσηνα αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο (και όχι την επόμενη ημέρα όπως ίσχυε το 2023)τα φορολογικά παραστατικά τους αν χρησιμοποιούν εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα για την έκδοση τους ή ERP.
  • Σε πραγματικό χρόνο διαβιβάζουν τα δεδομένα και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
  • Οι νομικές οντότητες που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης από την 1ηΙανουαρίου 2024, για τη διαβίβαση των παραστατικών που εκδίδουν (χονδρικές πωλήσεις), έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την ειδική φόρμα έως την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσης του παραστατικού. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να γίνεται και η ενημέρωση για τα παραστατικά που αφορούν λιανική πώληση, από όσες δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.
  • Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
  • Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά ηκαθαρή αξία.
  • Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Σημαντικά πρόστιμα προβλέπονται στις περιπτώσεις μη διαβίβασης, εκπρόθεσμης διαβίβασης και υποτροπής. Το πρόστιμο για μη διαβίβαση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 250 ευρώ σε ημερήσια βάση, αλλά σε περιπτώσεις υποτροπής μπορεί να ξεπεράσει τις 90.000 ευρώ/χρόνο. Επίσης, με τη θέσπιση του «ψηφιακού πελατολόγιου» εντός του νέου έτους θα καταχωρούνται όλοι οι πελάτες κάθε επαγγελματία και θα γίνεται δυνατή η σύγκριση με τον αριθμό των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα διαβιβάζει στο myDATA. Στην πλήρη ανάπτυξη τους οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα ενισχύσουν καθοριστικά τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά, χρησιμεύοντας στη φορολογική διοίκηση ως εργαλεία στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Σε πρώτο χρόνο πάντως οι μετατροπές που προκύπτουν είναι οι εξής:

  • Εξαλείφονται ολοκληρωτικά τα χειρόγραφα παραστατικά που ανέβαζαν οι λογιστές μέσω των λογιστικών τους εφαρμογών σε προβλεπόμενο μεταγενέστερο χρόνο, για παράδειγμα για αγρότες και επιτηδευματίες με ελάχιστα παραστατικά
  • Αναγράφεται υποχρεωτικά QR Code και στα παραστατικά χονδρικής
  • Περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος διαβίβασης σε 24 ώρες, για όσους χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ
  • Περιορίζονται οι περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που θα μπορούν να διαβιβάζουν μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μετά τον περιορισμό του ορίου σε 30.000€, από 50.000€ που ίσχυε

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά από 01/01/2024 ο αριθμός των υπουργείων και των φορέων γενικής κυβέρνησης, για τους οποίους οι συμβάσεις με επιχειρήσεις υπάγονται υποχρεωτικά σε καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εξέλιξη αυτή, από κοινού με την επαναφορά των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αποκλειστική διαβίβαση παραστατικών μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης ένταξης επιχειρήσεων σε Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, από τις αλλαγές στο χρόνο διαβίβασης παραστατικών στο myDATA επηρεάζονται ιδιαίτερα όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι με το προηγούμενο καθεστώς εξέδιδαν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και η διαβίβασή τους γινόταν από τον λογιστή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο λογιστής πλέον δεν δύναται να στείλει τα έσοδα για λογαριασμό των πελατών του γιατί η αποστολή πρέπει να γίνεται online αμέσως μετά την έκδοση του παραστατικού, ενώ προβλέπεται πλέον η εκτύπωση του σχετικού QR Code και στα παραστατικά χονδρικής. Επίσης, ο περιορισμός του χρόνου διαβίβασης των παραστατικών μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης (για όσες επιχειρήσεις προβλεπόταν), σε μόλις 24 ώρες από την έκδοση των παραστατικών δεν επιτρέπει πλέον στον λογιστή να καταχωρεί και να διαβιβάζει στην πλατφόρμα myDATA τα παραστατικά των πελατών του. Συνεπώς η ενημέρωση της ΑΑΔΕ δεν μπορεί πρακτικά να επιτευχθεί μέσω του λογιστικού γραφείου.

Καθίσταται προφανές πως τα νέα δεδομένα απαιτούν «έξυπνες» λύσεις λογισμικού για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ώστε: Να επικοινωνούν με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Να εκδίδουν τα παραστατικά τους, εύκολα και γρήγορα. Να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο εμπορικό κύκλωμα με παρακολούθηση αποθήκης. Να παρακολουθούν πέρα από τα Έσοδα και τα Έξοδά τους. Να έχουν άμεση απεικόνιση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με μια ματιά (σε μία οθόνη). Και βέβαια να είναι Online με τον λογιστή τους, με το λογιστικό γραφείο που τους εξυπηρετεί.

Όλα αυτά είναι δυνατά με το Epsilon Smart, την μοναδική ολοκληρωμένη λύση της αγοράς για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση που παρέχει ο Όμιλος Epsilon Net, η οποία σήμερα έχει περισσότερες από 100.000 ενεργές συνδρομές. Το Epsilon Smart είναι η πλέον σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης για μικρές – μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποτελεί το πιο αξιόπιστο και απαραίτητο εργαλείο, σχεδιασμένο σε διαφορετικές εκδόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησης, ενώ έχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και την εγγύηση της Microsoft και του Microsoft Azure.

Στον Όμιλο Epsilon Net, με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη για εξυπηρέτηση του συνόλου της αγοράς, έχουμε διαμορφώσει μια εξαιρετικά ειδική προνομιακή εμπορική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των βασικών υποχρεώσεων όπως: Έκδοση παραστατικών, Αποστολή των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, Εκτύπωση του QR Code πάνω στα παραστατικά, Σύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, και άλλες. Τα πλεονεκτήματα του Epsilon Smart το καθιστούν ασυναγώνιστο. Διατίθεται για άμεση παραγωγική χρήση και μηδενικό κόστος εκκίνησης. Είναι εύχρηστο με πλήρη λειτουργικότητα και επιπλέον δυνατότητες. Μειώνει το κόστος και τον φόρτο εργασίας μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Παρέχει οργάνωση και ασφάλεια των δεδομένων μέσω της cloud πλατφόρμα Microsoft Azure. Αναβαθμίζεται σε μεγαλύτερη έκδοση σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Διαθέτει υποστήριξη με σύγχρονα εργαλεία από τα πιο εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς. Και είναι διαθέσιμο με ευέλικτα είδη συνδρομών για να επιλέξει η επιχείρηση αυτό που καλύπτει τις δικές της ανάγκες.

Δείτε επίσης

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Δέσμευσή μας, ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!

Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες.

Διαβάστε περισσότερα

PYLON Hybrid: O Gamechanger των μεγάλων επιχειρήσεων!

Industry | Μάρτιος 2024

Διαβάστε περισσότερα