Ο αληθινός ηγέτης διακρίνεται από τον χαρακτήρα, όχι από το φύλο

Η αναπληρώτρια CΕΟ και γενική διευθύντρια του οµίλου Εpsilon Net, από τις ελάχιστες γυναίκες σε τόσο υψηλή θέση στην Ελλάδα και σε τόσο ανταγωνιστικό κλάδο, θα λάβει αυτές τις µέρες το βραβείο World Woman Leader.«Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα διαδραµατίσουν οι εταιρείες πληροφορικής τα επόµενα χρόνια στην ανάπτυξη της οικονοµίας θα αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση στις ειδικότητες που σχετίζονται µε την τεχνολογία. Εκτιµώ ότι δηµιουργούνται στην Ελλάδα οι συνθήκες για να φέρουµε πίσω πολλά καλά µυαλά»

Με µακρόχρονη διαδροµή στην Epsilon Net, η κυρία Βασιλική Αναγνώστου, αναπληρώτρια CΕΟ και γενική διευθύντρια του οµίλου, είναι «συνυπεύθυνη» για την εντυπωσιακή πορεία που έχει διαγράψει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια µε την είσοδό της στο Χρηµατιστήριο και την εξαγορά της SingularLogic. Από τις ελάχιστες γυναίκες σε τόσο υψηλή θέση στην Ελλάδα και σε τόσο ανταγωνιστικό κλάδο, θα λάβει αυτές τις µέρες το βραβείο World Woman Leader, πιστεύοντας ωστόσο ότι ο ηγέτης κρίνεται από την ποιότητα του χαρακτήρα και όχι από το φύλο.

Ως αυθεντική «πληροφορικάριος», εκτιµά πως ο κλάδος θα διανύσει µια συναρπαστική περίοδο, από πολλές απόψεις, την οποία ανυποµονεί να γευτεί στο πλευρό των αγαπηµένων της συνεργατών. Την ίδια ώρα, όλοι στον όµιλο της απονέµουν τα εύσηµα για τις πολλές διακρίσεις που έχει λάβει η Epsilon Net ως Best Workplace.Ποια είναι αλήθεια η συνταγή που ακολουθεί προκειµένου να χτίσει το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό της εταιρείας;

«Το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι του οµίλου µας έχουν αναδείξει ως Best Workplace στην Ελλάδα 7 συνεχόµενες χρονιές, αλλά και η διάκρισή µας φέτος στις εταιρείες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη αποτελούν επιβράβευση των ισχυρών δεσµών και των σχέσεων εµπιστοσύνης που έχουµε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια», επισηµαίνει η κυρία Αναγνώστου.

«Στον δικό µας Κώδικα Αξιών, οι άνθρωποί µας είναι το κύριο µέληµά µας, καθώς µαζί µπορούµε να πετύχουµε τα επαγγελµατικά µας όνειρα. Η επιτυχία µας έγκειται στο γεγονός ότι έχουµε καταφέρει να προσφέρουµε ένα περιβάλλον που στηρίζει τους προσωπικούς και επαγγελµατικούς στόχους του κάθε εργαζόµενου, που πιστεύει στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη και τη βελτίωση, που επιτρέπει την καινοτοµία και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία. Το αποτέλεσµα είναι οι εργαζόµενοι να µας το επιστρέφουν στο πολλαπλάσιο µε τη δέσµευσή τους, το χαµόγελο, το πάθος και την αποδοτικότητά τους. Τα ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα όλων των εταιρειών του οµίλου καθώς και η συνεχής ενδυνάµωση της φήµης του για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και για το επίπεδο των στελεχών του είναι η απόδειξη ότι αυτό το µοντέλο ηγεσίας αποδίδει τα µέγιστα, όταν το πρεσβεύεις ειλικρινά», συµπληρώνει.


- Τα πράγµατα άλλαξαν λόγω COVID και πολλές εταιρείες, µεταξύ των οποίων και η δική σας, θα ακολουθήσουν µεικτό µοντέλο µε περισσότερη τηλεργασία και λιγότερη φυσική παρουσία στο γραφείο. Πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η αποδοτικότητα υπό αυτές τις συνθήκες;
Μπορεί η τηλεργασία να ξεκίνησε αρχικά ως λύση ανάγκης λόγω COVID, σήµερα όµως αποτελεί ευκαιρία και προσφέρει ευελιξία στην επιχείρηση και τον εργαζόµενο. Εµείς ως εταιρεία πληροφορικής µπορέσαµε αµέσως να προσαρµοστούµε στο νέο µοντέλο µετατρέποντας τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας - συνεργασίας των οµάδων σε virtual, θεσπίζοντας συχνές ατοµικές και οµαδικές επαφές online, χτίζοντας στη σχέση προϊσταµένων - υφισταµένων, θέτοντας
καθηµερινά εφικτούς στόχους, παρακολουθώντας την πορεία και δίνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση.

Παράλληλα, µιλώντας µε τους εργαζοµένους, ακούγοντας τις ανάγκες τους, τους προβληµατισµούς, τα σχέδια και τις αγωνίες τους, θεωρώ ότι έχουµε καταφέρει η τηλεργασία να µην έχει επηρεάσει το καλό κλίµα και εργασιακό περιβάλλον που έχουµε.


-Ποιες σκέψεις συνοδεύουν τη βράβευσή σας ως World WomanLeader;
Αν και τα στερεότυπα έχουν ξεπεραστεί, πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που διοικούν οι γυναίκες και στον τρόπο που διοικούν οι άντρες;
Η πραγµατικότητα ακυρώνει ξεπερασµένες θεωρίες περί «ισχυρού και ασθενούς φύλου» ή περί «αντρικών» και «γυναικείων» επαγγελµάτων. Η δικαιοσύνη, η πηγή έµπνευσης, η αποφασιστικότητα, η δηµιουργικότητα και η ευαισθησία δεν είναι αποκλειστικά προνόµια του άνδρα ή της γυναίκας. Oταν αλληλεπιδρώ µε έναν συνεργάτη, µε έναν εργαζόµενο ή µε έναν φίλο, δεν µε νοιάζει το φύλο του αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα του.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Epsilon Net, το 46% των εργαζοµένων µας είναι γυναίκες. Πιστεύω πως ο αληθινός ηγέτης συγκεντρώνει µέσα του σε αρµονική σύζευξη θετικά «αρσενικά» και «θηλυκά» στοιχεία για να µπορεί να εµπνέει, να καθοδηγεί, να πρωτοπορεί και να κρατά γερά το τιµόνι στις δύσκολες εποχές. Είµαι χαρούµενη που η βράβευσή µου έρχεται σε µια εποχή δυναµικής ανάπτυξης για τον όµιλο - και αυτό οφείλεται πρώτα και κύρια στους ανθρώπους της Epsilon Net, άνδρες και γυναίκες, πρωτίστως όµως στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του οµίλου Ιωάννη Μίχο, που υπήρξε για µένα δάσκαλος και εµπνευστής σε όλη τη διαδροµή µου.


- Τι θα συµβουλεύατε ένα νέο παιδί της τεχνολογίας; Να φύγει στο εξωτερικό ή να προσπαθήσει στην Ελλάδα;
Θα τον/τη συµβούλευα να µη χάσει τώρα την ευκαιρία να αναπτύξει και να ασκήσει στη χώρα µας το ταλέντο και τις δεξιότητές του, συντελώντας στη µεγάλη ψηφιακή µετάβαση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Απτή απόδειξη είναι ότι µεγάλες πόλεις της Ελλάδας µετατρέπονται, η µία µετά την άλλη, σε πόλους έλξης µεγάλων επενδύσεων από πολυεθνικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα διαδραµατίσουν οι εταιρείες πληροφορι- κής τα επόµενα χρόνια στην ανάπτυξη της οικονοµίας θα αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση στις ειδικότητες που σχετίζονται µε την τεχνολογία. Επιπλέον, εκτιµώ ότι δηµιουργούνται στην Ελλάδα οι συνθήκες για να φέρουµε πίσω πολλά καλά µυαλά. Σήµερα, ο όµιλος της Epsilon Net απασχολεί πάνω από 800 στελέχη, ταυτόχρονα όµως, µέσα από την ανάπτυξή µας, βρισκόµαστε σε καθηµερινή αναζήτηση προσωπικού. Εφαρµόζουµε πολλά µοντέλα ανάπτυξης και εκπαίδευσης στελεχών και παράλληλα επενδύουµε στους νέους ανθρώπους µέσα από µια σειρά δράσεων. Για παράδειγµα, ανακοινώσαµε πρόσφατα το Epsilon Net Coding School σε τεχνολογίες Web και .ΝΕΤ, ενώ το Epsilon College και η Epsilon Training προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιµόρφωση, παρέχοντας προοπτικές απασχόλησης στο δίκτυο των 80.000 επιχειρήσεων-πελατών του οµίλου.


- Ποιοι είναι οι εταιρικοί στόχοι της Epsilon Net το επόµενο διάστηµα;
Στρατηγικός στόχος του οµίλου Epsilon Net είναι να συµβάλει καθοριστικά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της οικονοµίας και των επιχειρήσεων από ηγετική θέση, δηµιουργώντας τη µεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στον τοµέα του επιχειρηµατικού λογισµικού στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, τους τελευταίους µήνες ολοκληρώσαµε σηµαντικές εξαγορές, µε τις δύο µεγαλύτερες να είναι η εξαγορά της Data Communication και η συµµετοχή µας σε συνεργασία µε τη Space Hellas στην εξαγορά της SingularLogic. Πρόσφατα ολοκληρώσαµε την εξαγορά από τη θυγατρική µας Epsilon SingularLogic, του 80% της iQom, η οποία προσθέτει στο portfolio του οµίλου εξειδικευµένες λύσεις στο λιανικό εµπόριο.

Επιπλέον, οι παράγοντες που εγγυώνται την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του οµίλου είναι η κυρίαρχη θέση στον τοµέα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ και η συνεχής επενδυτική στρατηγική του σε τεχνολογίες αιχµής µε ιδιαίτερη έµφαση στις καινοτόµες πλατφόρµες λογισµικού Galaxy, Pylon και Smart. Τα εξαιρετικά εξαµηνιαία οικονοµικά αποτελέσµατα του 2021, µε αύξηση +111% στον κύκλο εργασιών του οµίλου και +406% στα κέρδη προ φόρων, αποδεικνύουν τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία και, ταυτόχρονα, αποτελούν αφετηρία νέων ευοίωνων εξελίξεων στην πορεία του οµίλου.


Πρώτο Θέμα | Σεπτέμβριος 2021 | Δείτε το άρθρο

Δείτε επίσης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: οι επιλογές που κάνουν τη διαφορά

Ειδική Έκδοση της ΕΦΣΥΝ για τις Επιχειρήσεις |Ιούλιος 2024

Διαβάστε περισσότερα

Dynamics 365 for Sales & Copilot: Επαναπροσδιορίζοντας την Αποδοτικότητα των Πωλήσεων

liberal | Ιούνιος 2024


Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία: Το κλειδί της επιτυχίας | Διαμορφώνοντας τις τάσεις του αύριο στο επιχειρηματικό λογισμικό

Ανδρέας Γρίμπελας | Capital| Απρίλιος 2024

Διαβάστε περισσότερα